لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه فلسفه و حكمت اسلامي دانشکده الهیات و معارف اسلامی ( سال تحصیلی ۱۳۹۸ - ترم ۱ )

 1. فلسفه مشاء ( دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند)
 2. حکمت متعالیه (ملاصدرا) ( دکتر وحید خادم زاده)
 3. تفسیر متون فلسفی (۱) ( دکتر جعفر مروارید)
 4. فلسفه افلاطون ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 5. فلسفه ارسطو ( دکتر علی حقی)
 6. فلسفه های اگزیستانس ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 7. پایان نامه ( دکتر )
 8. پایان نامه ( دکتر )
 9. پایان نامه ( دکتر )
 10. رساله پایان نامه تحصیلی ( دکتر )
 11. فلسفه قرون وسطی ( دکتر جهانگیر مسعودی)
 12. فلسفه های تحلیلی وزبانی ( دکتر جعفر مروارید)
 13. فلسفه علم ( دکتر علی حقی)
 14. فلسفه ملاصدرا:هستی شناسی ( دکتر )
 15. فلسفه ملاصدرا:علم النفس و آخرت شناسی ( دکتر سیدمرتضی حسینی)
 16. فلسفه سینوی 1 ( دکتر اعظم ایرجی نیا)
 17. فلسفه اشراق 1 ( دکتر سیدمرتضی حسینی)
 18. منطق سینوی ( دکتر علیرضا کهنسال)
 19. منطق جدید ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 20. فلسفه غرب 2 ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 21. مسائل کلامی جدید ( دکتر علیرضا کهنسال)
 22. زبان تخصصی 2 ( دکتر جهانگیر مسعودی)
 23. پایان نامه ( دکتر )