لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه فلسفه و حكمت اسلامي دانشکده الهیات و معارف اسلامی ( سال تحصیلی ۱۳۹۷ - ترم ۱ )

 1. تعلیم و تربیت اسلامی یا تاریخ علم -جهان اسلام ( دکتر هدایت سیاوشی)
 2. صرف (۱) ( دکتر سیدمحمد امام زاده)
 3. نحو (۲) ( دکتر صاحبعلی اکبری)
 4. قرائت ودرک متون معاصر ( دکتر محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور)
 5. تاریخ پیامبر اکرم (ص ) ( دکتر حمیدرضا ثنائی)
 6. تاریخ پیشوایان معصوم (ص ) ( دکتر مهدی مجتهدی)
 7. کلیات علوم قرآنی ( دکتر مهدی جلالی)
 8. کلیات علوم حدیث ( دکتر غلامرضا رئیسیان)
 9. روش تحقیق وماخذشناسی فلسفه ( دکتر محمد سهیلی)
 10. منطق (۱) ( دکتر وحید خادم زاده)
 11. منطق (۳) ( دکتر اعظم ایرجی نیا)
 12. منطق جدید ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 13. فلسفه علم ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 14. کلام اسلامی (۱) ( دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند)
 15. کلام اسلامی (۳) ( دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند)
 16. کلام جدید (۲) ( دکتر اعظم ایرجی نیا)
 17. حکمت عملی ( دکتر مجید زهدی)
 18. علم النفس ( دکتر وحید خادم زاده)
 19. الهیات فلسفی (۲) ( دکتر علیرضا کهنسال)
 20. الهیات بالمعنی الخص در قرآن وحدیث (۲) ( دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند)
 21. تاریخ فلسفه اسلامی (۲) ( دکتر وحید خادم زاده)
 22. تاریخ فلسفه اسلامی (۳) ( دکتر وحید خادم زاده)
 23. تاریخ فلسفه غرب (۱) ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 24. تاریخ فلسفه غرب (۳) ( دکتر علی حقی)
 25. عرفان نظری (۱) ( دکتر سیدعلی حسینی شریف)
 26. عرفان نظری (۲) ( دکتر مجید زهدی)
 27. عرفان عملی ( دکتر محمد سهیلی)
 28. عرفان عملی ( دکتر مجید زهدی)
 29. متون فلسفی به زبان خارجی (۱) ( دکتر علی حقی)
 30. متون فلسفی به زبان خارجی (۳) ( دکتر حجت ایمانی کیا)
 31. مباحث موادثلاث وعلیت در فلسفه اسلامی ( دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند)
 32. مباحث قوه فعل وحرکت در فلسفه اسلامی ( دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند)
 33. مباحث مقولات وحدت وکثرت در فلسفه اسلامی ( دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند)
 34. ادیان بزرگ ( دکتر ولی عبدی)
 35. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر عقیله نسق چی خیرآبادی)