نمایش # 
هفته هرمنوتیک
بیست و نهمین نشست تخصصی گروه فلسفه مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد، موضوع "رذائل اخلاقی و رابطه آن‌ها با نفس انسان" استادحجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی حسینی شریف،6اردیبهشت96
سلسله سمینارهای اساتید، جبرواختیار و احتمال کوانتوم-دکتراحمدنصیری
سلسله سمينارهاي اساتيدفلسفه(7) تبیین فلسفی چیستی خواب و رویا و تعبیر آن- استاد محمد علی وطن دوست
گفت وگوی علمی فرهیختگان،نواندیشان مسلمان نوگراوسنت گرا:دکترجهانگیرمسعودی
سلسله سمينارهاي اساتيدفلسفه(6)ارجاع به واقعیت عینی ونقش آن درساماندهی اندیشه علامه طباطبائی -دکترکهنسال
سلسله سمينارهاي اساتيدفلسفه(5) نظریه ی نسبیت انیشتین و تأثیرآن برالهیات و متافیزیک -دکتراحمدنصیری
برگزاری اولین کرسی نظریه پردازی در دانشگاه فردوسی مشهد -دکتر عباس جوارشکیان-17شهریور1359
کارگاه های تابستانی مجمع عالی حکمت اسلامی-شعبه مشهد
برگزاری کارگاه علمی هرمنوتیک و اندیشه اسلامی-دکتر جهانگیر مسعودی در مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد-27و28مرداد95