جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه وحکمت اسلامی

 عنوان:  نظریه معناداری از نظر کریپکی

دانشجو: خانم زهرا طلوع برکاتی

 

استاد راهنما : دکتر مروارید      استاد مشاور : دکتر مسعودی

استاد داور : دکتر علمی        استاد داور : دکتر درایتی

سه شنبه 30 مهر98  ساعت 12 و 30

سالن شورا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید