جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه- 29

 

بررسی و تحلیل مبانی هنردینی در راستای شکل گیری ماهیت فلسفی خط

دانشجو: ذبیح الله اوحدی

 

 استاد راهنما:دکتر جوارشکیان
استادمشاور:دکتر شاهرودی

استادان داور:دکتر مروارید،،استاد حسینی شریف
داور مدعو:دکتر رحیم زاده

زمان:یکشنبه 31شهریور98ساعت10
مکان:سالن شورا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید