به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری  دانشکده الهیات می رساند

آزمون جامع  دکتری نیمسال دوم 98-97

درتاریخ یکشنبه 9 تیرماه 98 ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد. شرکت کلیه دانشجویان واجد شرایط  که 18 واحد آموزشی را با میانگین کل اموزشی حداقل 16 گذرانده اند الزامی است. در صورت غیبت در آزمون جامع، نمره صفر لحاظ و یک نوبت از دو نوبت مجاز ،محاسبه خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید