مهم قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه فلسفه وحکمت اسلامی

و متقاضیان دفاع در نیمسال دوم 98-97 مهم

دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه فلسفه وحکمت اسلامی که درمرحله پایان نامه/رساله هستند،باید هر3ماه یکبار«تازمان دفاع نهایی»گزارشی از روند پیشرفت پژوهش خود را به گروه ارائه دهند.
بدیهی است بخشی از ارزیابی«نمره نهایی» پایان نامه/رساله به کمیت وکیفیت ارائه گزار ش مذکور وابسته است.

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه فلسفه وحکمت اسلامی
براساس تقویم آموزشی مصوب گروه،دانشجویان ارشد و دکتری که بنا دارند تا98/6/31 از رساله دکتری یا پایان نامه ارشد خود دفاع کنند، باید رساله یا پایان نامه خود را حداکثر تا تاریخ های ذیل به گروه تحویل دهند.
پایان نامه ارشد:98/3/31             رساله دکتری:98/3/15         
بدیهی است هیچ رساله یاپایان نامه ای بعدازین تاریخ ها  دریافت نخواهد شد.
ضمنا چون از تاریخ 98/4/15لغایت98/6/15 اساتیدمحترم درمرخصی بسر میبرند، امکان برگزاری جلسه دفاع نمی باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید