کرسی نظریه پردازی:

سازوکار فهم متون قدسی از منظر هرمنوتیک

دکتر عباس جوارشکیان-28آذر1397

 photo_2018-12-19_01-25-07.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید