جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه

جلسه دفاع ازرساله دکتری گروه فلسفه وحکمت اسلامی
دانشجو:آقای علی غفارپور
عنوان:بررسی تفسیر ملاصدرا از آیات حشر براساس مبانی حکمت متعالیه
استادراهنما:دکترجوارشکیان
استادمشاور:دکترکهنسال
استاد مدعو:دکترسیدموسوی
اساتیدداور داخلی:دکترحسینی شاهرودی_استادحسینی شریف
زمان:یکشنبه 96/11/29ساعت10
مکان:سالن شورا

ghaffarpoor

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید