جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه

دانشجو:فرزانه رنجبرزاده

 

عنوان رساله:تجرد وعدم تجرد از دیدگاه فلاسفه اسلامی

«ابن سینا،سهروردی وملاصدرا»

 

استادراهنما:دکترجوارشکیان
استادمشاور:دکترحسینی شاهرودی

اساتیدداور:دکتر کهنسال،دکترمسعودی
داورخارجی:دکترسیدموسوی

 

زمان:چهارشنبه:96/7/12ساعت12
مکان:سالن شورا

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید