کرسی نظریه پردازی:

دیدگاهی نودر نسبت میان عقل ودین

دکتر جهانگیر مسعودی

ناقدان:

دکتر عباس جوارشکیان مدیر گروه فلسفه مجمع عالی حکمت اسلامی

 حجت الاسلام والمسلمین صدر محقق و مدرس حوزه و دانشگاه

کرسی نظریه پردازی دیدگاهی نودر نسبت میان عقل ودین-دکتر جهانگیر مسعودی

تت

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید