هفته هرمنوتیک

انجمن علمی فلسفه دانشگاه فردوسی برای اولین بار در  دانشگاه های کشور هفته ای به عنوان هفته هرمنوتیک بنا نهاده تا زمینه ای را برای آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان در مورد دانش هرمنوتیک فراهم کند.

  هرمنوتیک چیست؟

مساله اصلی هرمنوتیک، تحلیل ساز و کار فهم و شرایط تفسیر و تاویل از یک متن است. از این رو هرگاه « فهمیدن» صورت می گیرد، هرمنوتیک هم وجود دارد. در واقع هرمنوتیک، نحوه مواجه با یک متن و کتاب را مورد بررسی قرار می دهد. دانش هرمنوتیک در صدد پاسخ گویی به این سوالات است:

 چگونه با یک متن و کتاب مواجه شویم؟

 خود فهم چیست؟ چه ساز و کاری دارد و فرآیند آن چیست؟

 چگونه به فهم کامل نوشتارها و گفتارها دست یابیم؟

 آیا فهم دارای اصول و قواعد ثابتی است که براساس آنها با یک کتاب مواجه شویم و براساس آنها در صدد تفسیر متن برآیم؟

 آیا در خواندن یک متن باید به دنبال قصد نویسنده باشیم؟

 آیا خواننده یک کتاب باید خالق آن اثر را جدای از متن در نظر بگیرد و کاری به قصد و مراد نویسنده نداشته باشد؟
 
 در فهم یک اثر، مولف محور باشیم یا مفسر محور یا متن محور؟
 photo 2017-05-12 16-15-59

photo 2017-05-15 14-14-10 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید