آیین نامه و نمون برگ های دوره کارشناسی

  آیین نامه دوره کارشناسی         
 
   
سرفصل دروس دوره کارشناسی       
   
 آرایش درسی دوره کارشناسی                               

 

 

 انتخاب استادراهنما دوره کارشناسی index
حذف تک درس
index dan-pdf
بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان index dan-pdf

    

 

      

 


 

 

 

توجه: فرم هاي حذف تک درس، اعلام اشکال آموزشي، مهماني، انتقال، تغيير رشته، ترک تحصيل موقت و ... از آموزش دانشکده تحويل گرفته شوند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید