انتصاب دکتر جعفر مروارید استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی به سمت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی
کسب عنوان انجمن شایسته تقدیر توسط انجمن علمی فلسفه در جشنواره دانشگاهی حرکت، دانشگاه فردوسی مشهد
چهارکتاب منتشر شده جدید(1396)ازاستاد دکتر علی حقی: *فلسفه ژان ژاک روسو *فلسفه برنارد مندویل *درآمدی برفلسفه علم *درآمدی برفلسفه کانت
اجلاسیه کرسی نظریه پردازی "تشکیک اتصالی وجود و سریان اوصاف کمال و نقص در مراتب هستی از منظر حکمت متعالیه" ارائه دهنده: دکتر عباس جوارشکیان دبیرجلسه: دکترجهانگیرمسعودی- 19 بهمن1396
جلسه معارفه دانشجویان فلسفه وحکمت اسلامی، ورودی مهر96- کارشناسی960723- ارشدودکتری960725
حضور دکتر لتیپف معاون بین الملل دانشگاه فدرال کازان جمهوری تاتارستان روسیه در دانشكده الهيات
برگزاری همایش بین المللی عدالت واخلاق، 26و27فروردین 1396
انتصاب دكتر جهانگير مسعودی به سمت مشاور معاون فرهنگی - اجتماعی و دانشجويی دانشگاه فردوسی مشهد
انتخاب دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی به عنوان پژوهشگر برتر در حوزه علوم انسانی از سوی دانشگاه فردوسی مشهد-دی ماه 1395
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید- مهر1395
اردوی روستای خرو نیشابور- 16 اردیبهشت 1395 برگزارشده از طرف انجمن علمی فلسفه
تودیع دکترعلمی وانتصاب دکترمسعودی درسمت مدیرگروه فلسفه وحکمت اسلامی- بهمن 93