چهارکتاب منتشر شده جدید(1396)ازاستاد دکتر علی حقی: *فلسفه ژان ژاک روسو *فلسفه برنارد مندویل *درآمدی برفلسفه علم *درآمدی برفلسفه کانت
اجلاسیه کرسی نظریه پردازی "تشکیک اتصالی وجود و سریان اوصاف کمال و نقص در مراتب هستی از منظر حکمت متعالیه" ارائه دهنده: دکتر عباس جوارشکیان دبیرجلسه: دکترجهانگیرمسعودی- 19 بهمن1396
جلسه معارفه دانشجویان فلسفه وحکمت اسلامی، ورودی مهر96- کارشناسی960723- ارشدودکتری960725
حضور دکتر لتیپف معاون بین الملل دانشگاه فدرال کازان جمهوری تاتارستان روسیه در دانشكده الهيات
برگزاری همایش بین المللی عدالت واخلاق، 26و27فروردین 1396
انتصاب دكتر جهانگير مسعودی درسمت عنوان مشاور معاون فرهنگی - اجتماعی و دانشجويی دانشگاه فردوسی مشهد
انتخاب دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی به عنوان پژوهشگر برتر در حوزه علوم انسانی از سوی دانشگاه فردوسی مشهد-دی ماه 1395
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید- مهر1395
کارگاه علمی هرمنوتیک و اندیشه اسلامی-دکتر جهانگیر مسعودی-مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد 27و28 مرداد1395
کارشناس محترم گروه فلسفه، جناب آقای مهدی علیزاده یزدی- 05138803861
اردوی روستای خرو نیشابور- 16 اردیبهشت 1395 برگزارشده از طرف انجمن علمی فلسفه
تودیع دکترعلمی وانتصاب دکترمسعودی درسمت مدیرگروه فلسفه وحکمت اسلامی- بهمن 93