آثار پژوهشی دکتر عباس جوارشکیان

رديف

عنوان اثر

نوع اثر

تاريخ اثر

ملاحظات

1

فهم بشري در ساحت  متن الهي

مقاله

زمستان 79

مجله قباسات

2

توانمنديهاي تلقي نوري از وجود و مدل هستني شناسي اشراقي

مقاله

10-8  مرداد 80

ارائه و چاپ در مجموعه مقالات نخستين كنگره بين المللي شيخ شهاب الدين سهروردي

3

بنيادهاي عيني و ذهني نگرش اصالت ماهوي

مقاله

خرداد 78

ارائه و چاپ در مجموعه مقالات همايش جهاني حكيم ملاصدرا

4

عنصر بصيرت در شخصيت حضرت امام (ره)

مقاله

فصلنامه مصباح

5

نظري انتقادي بر راه حل معضل ربط ثابت و متغير در نظريه حركت جوهري

مقاله

داراي مجوز چاپ در مجله‌علمي ـ پژوهشي (مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)

6

گناه آدمي در ساحت فعل خداوند

مقاله

پاييز 77

مجله رشد معارف

7

مباني نظري روشهاي تحقيق در علوم انساني (1 و2 و3 )

مقاله

1371

اين مقاله‌در سه شماره و او 2 فصلنامه مصباح درج شده است

8

منظري نو به ساختار تشكيكي هستي در حكمت متعاليه

مقاله

تهران 1381

ارائه و چاپ در مجموعه مقالات بزرگداشت حكيم ملاصدرا

9

وجود شناسي مغربي هايدگرو حكمت مشرقي سبزواري

مقاله

1374

ارائه و چاپ در مجموعه مقالات كنگره حكيم سبزواري

10

بررسي نگرش‌وجودي و معرفت شناختي حكمت مشاء از منظر اصالت پديداري‌معنا

مقاله

همدان شهريور 1383)

(ارائه در همايش بين المللي ابن سينا –

11

تباين يا يگانگي وحدت تشكيكي و وحدت شخصي وجود در حكمت متعاليه

مقاله

تهران خرداد 1383

(ارائه در دومين كنگره جهاني ملاصدرا

12

ضرورت آموزش سيستمي در فلسفه اسلامي

مقاله

تهران 1384

چاپ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1384(مجموعه مقاله همايش اسماء)

13

دين دنيوي شده

مقاله

زمستان 74

فصلنامه مصباح شماره 16

14

نحوه شناخت و فهم ما از خداوند

مقاله

1375

شماره 28 و 29 در  مجله رشد آموزش و معارف اسلامی

15

توحيد افعالي چگونه با اختيار انسان قابل جمع است

مقاله

1376

شماره 21 در مجله رشد آموزش معارف اسلامی

16

برخی عوامل و موانع اندیشه و فهم دینی

مقاله

76-1375

شماره 30 در مجله رشد آموزش معارف اسلامی

17

اختیار در اختیار

مقاله

مجله رشد آموزش معارف اسلامی

18

سرشت دینی آدمی

مقاله

1378

شماره 37 و 38 در مجله رشد آموزش معارف اسلامی

19

پرسشهایی درباره خداوند

مقاله

1377

شماره 36 در مجله رشد آموزش معارف اسلامی

20

دین و دنیا

مقاله

1378

شماره 40-39 در مجله رشد آموزش معارف اسلامی

21

قضا و قدر و علم الهی

مقاله

1377

شماره 34 در مجله رشد آموزش معارف اسلامی

22

اختیار در متن ضرورت

مقاله

1377

شماره 33 در مجله رشد آموزش معارف اسلامی

2888 :تعداد دفعات بازید


  معرفی گروه فلسفه
  گرایش ها و واحدهای درسی
  همايش ها و گردهمايي هاي فلسفي
  انجمن علمي گروه
  گروه هاي فلسفه در دانشگاه هاي داخل و خارج از کشور
  کتابخانه الکترونیکی فلسفه
  راهنمای آموزشی سایت
  وب سایت گروه علوم حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

سخنان فیلسوفان
New Page 1

فلسفه تنها برازنده ایرانیان و یونانیان است.

(ابن خلدون)ارسال نظرات


نظرسنجی

نظرشما درمورد این سایت چیست ؟

[ نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 238
نظرات: 9917


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.